HjemNyheiterVaksdal idrettspark - tidsplan

Vaksdal idrettspark - tidsplan

Arbeidet med Vaksdal idrettspark pågår for fullt. Her ser du oversikt over framdrifta på arbeidet.

 Bilete av tidslinje for arbeidet med Vaksdal idrettspark

Trykk her for å sjå tidslinja for heile prosjektet i eit PDF-dokument.

Her finn du meir detaljert informasjon om kva arbeid som gjerast under kvart punkt.

1. Oversikt og sikring

Herunder akutt sikring av området og nedløp for vatnet, inspeksjon av rørsystem, graving, og plastring med matter, geoteknisk befaring, forsikringsmessig vurdering/inspeksjon

2. Planlegging og framdrift

Vidare framdrift, komande aktiviteter, oversyn på omfang. Etablering av midl. Fotballbane. Evaluering av rapport frå geotekniker.

3. Anbod grunnundersøkingar

Utarbeide konkurransegrunnlag for utlysing anbod. Utlysing, evaluering og tildeling. Gjennomføring av arbeidet.

4. Grunnundersøkingar

Gjennomføring av grunnundersøkingar, rapportskriving og sluttrapport.

5. Anbod prosjektering

Utarbeide konkurransegrunnlag for utlysing. Resultat frå grunnnundersøkingar del av underlag. Utlysing, forlenging av tilbodsfrist, evaluering og tildeling.

6. Prosjektering

Detaljprosjektering av OV-løysing og utarbeiding av konkurransegrunnlag for grunnentreprise.

7. Anbod grunnentreprise

Utlysing, evaluering, tildeling.

8. Grunnentreprise

Gjennomføring av arbeider knytta til OV-trasé, i tillegg til grunnarbeider for idrettsanlegg

9. Prosjektering idrettsanlegg

Løysingar for idrettsanlegget.

10. Anbod idrettsanlegg              

Utlysing, evaluering, tildeling.

11. Idrettsanlegg

Gjennomføring av arbeid knytt til idrettsanlegget etter grunnarbeid er ferdigstilt.

*Ferie   Fellesferie for bygg, anlegg og entreprenørbransjen


Sist oppdatert: 21.02.2023
Publisert: 21.02.2023