Vaksdal kommune sine båtplassar på Stanghelle er til salgs

Plassar med lysopning 3 meter. Maks anbefalt båtlengde er 24- 25 fot 

Pris kr 93.800,- pr plass.

  • Brygge 11 plass 5, 8 og 10
  • Brygge 10 plass 8 
  • Brygge 9 plass 20

Plass med lysopning 2,5 meter. Max anbefalt båtlengde er 21 fot.

Pris kr 78.000,- pr plass.

  • Brygge 9 plass  6

Prisane er i samsvar med prisar  i Vaksdal båtforening.

I tillegg kjem kr. 4000,- for dekking av felleskostnader som vatn, lys, låsbar port.

Kjøp av båtplass krev innmelding i Vaksdal båtforening med kontingent og forsikring.
Trykk her for informasjon frå Vaksdal båtforening. 

Båtplassane vert selde etter «fyrste mann til mølla»-prinsippet. Nokre av båtplassane er i dag utleigde, og vert tilgjengelege frå nyttår på grunn av  oppseiingstid.

Har du spørsmål, ta kontakt med Torstein Mehus 

  • Telefon 488 80 387

Du kan melde din interesse til:

Salget skjer i samsvar med vedtak i Kommunestyret. 


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 12.10.2020