HjemNyheiterVaksdal kommune byter sakshandsamings- og arkivsystem måndag 20. november

Vaksdal kommune byter sakshandsamings- og arkivsystem måndag 20. november

Vi ønskjer å informere alle kommunens innbyggjarar om at kommunen bytter sakshandsamings- og arkivsystem måndag 20. november.
Publisert: 13.11.2023
Sist endra: 13.11.2023

I samband med dette må de pårekna noko lenger svarfrist enn normalt på innsynskrav og andre saker/førespurnader.

Det vil mellom anna bli forseinking i systemet på registrering, mottak og handsaming av saker/dokument i perioden 13. november til ca 25. november.