HjemNyheiterVaksdal kommune sitt engasjement i EU-prosjektet DISH blir lagt merke til

Vaksdal kommune sitt engasjement i EU-prosjektet DISH blir lagt merke til

- Helse og omsorg i Vaksdal er framoverlente og innovative og vi er veldig stolte av alle våre kunnskapsrike og dyktige tilsette.
Programmet Lev Vel i Vaksdal famnar om mange tiltak som også har overføringsverdi til andre. Dette har blitt lagt merke til både regionalt og nasjonalt.
Kompetanse og kvalitet er ei hovudsatsing og kommunen samarbeider med høgskular og forskingsmiljø.
At internasjonale forskingsmiljø ser Vaksdal som ein samarbeidspart i sine prosjekt ser vi på som ei anerkjenning av det vi gjer og viser at kommunar på vår storleik er relevante og kan bidra i ein større samheng.
Samtidig gir slike prosjekt inspirasjon og økonomiske midlar til vårt arbeid lokalt.

Og det er sjølvsagt svært gledeleg at arbeidet vårt vert trekt fram i EU-rapporten til Utanriksdepartementet, seier assisterande rådmann Åse Elin Myking.

Frå "Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk" - side 26

«Vaksdal kommune utvikler digital kompetanse for europeisk helsepersonell.
Vaksdal er med i EU-prosjektet DISH, (Digital Innovation & Skill Helix in Health). Her skal de teste og utvikle modeller for å fremme digital kompetanse for helsepersonell. I hele Europa er det et behov for å ta i bruk velferdsteknologi og andre digitale hjelpemidler for å møte behovene til en aldrende befolkning, knapphet på arbeidskraft og forventninger om økt tjenestekvalitet. Vaksdal er norsk partner i samarbeid med Senter for omsorgsforsking Vest, Høgskulen på Vestlandet og Norwegian Smart Care Cluster. DISH er finansiert gjennom Erasmus+. Prosjektet er enda et eksempel på at norske kommuner har noe å hente fra deltakelse i EU-prosjekter».

Trykk her for å sjå «Nytt frå EU-delegasjonen».


Sist oppdatert: 16.05.2019
Publisert: 16.05.2019