HjemNyheiterVannbrudd på Eidslandet

Vannbrudd på Eidslandet

Lekkasjen er lokalisert i sjø mellom Eide og Eidsøyra, og vatnet er stengt til Eidsøyra.
Vi vil få på plass eit dykkarfirma så snart som mogeleg for å reparere skaden.
Vi har montert tappekran på hydranten nedanfor butikken for dei som er råka av stenginga.
Vi er leie for dei ulempane dette medfører for dei som er råka.

Sist oppdatert: 10.10.2022
Publisert: 08.10.2022