Varsel om oppstart av planarbeid for "Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland"


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 17.03.2021