HeimNyheiterVarsel om oppstart av planarbeid for "Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland"

Varsel om oppstart av planarbeid for "Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland"


Sist oppdatert: 17.03.2021
Publisert: 17.03.2021