HjemNyheiterVarsel om svært kraftige vindkast på oransje og gult nivå.

Varsel om svært kraftige vindkast på oransje og gult nivå.


Delar av Vaksdal kommune kan oppleve kraftige vindkast i morgon ettermiddag og utover kvelden.

Trykk her for å lese varselet på varsom.no.

Vi vil etablere kontakt med politiet lokalt for å gjere vurderingar av moglege konsekvensar for vår kommune. Likeins er leiinga og tilsette i kommunen førebudde på å setja i verk tiltak i samband med varsel om kraftige vindkast.


Sist oppdatert: 21.02.2023
Publisert: 16.02.2023