HjemNyheiterVassleidningsbrot på Vaksdal og kokevarsel

Vassleidningsbrot på Vaksdal og kokevarsel

Vi jobber med å finne vassleidningsbrot i området. Det er mogleg at det blir nødvendig å stengje vatn for ein kort periode når lekkasjen er lokalisert. Bebuarar i det aktuelle området får sms varsling om vasstenging.

Oppdatering:

25.1.24

-13:00-
På grunn av komplikasjonar tek reparasjonsarbeidet på leidningsnettet lengre tid. Det vert satt opp eit tappeuttak med kran frå hydranten ved krysset oppe mellom Jamnevegen og Jamne samt plassert ut kasser med plastikposer med vatn.

-17:00-
Vatnet er tilbake på Vaksdal. Det er sendt ut eit kokevarsel over området inntil vi får resultat på vassprøver i morgon. Vi sender ut ei ny melding når vi får prøveresultata.

27.1.24

-11:00-

Vassprøver viser at alt er i orden. Kokevarsel er oppheva. Innbyggjarar som bur i det påverka området får varsel på SMS.


Sist oppdatert: 27.01.2024
Publisert: 24.01.2024