Vedlikehald av innsynsløysinga

Under vedlikehaldet er det ikkje høve til å sjå saksdokumenta til politiske møte eller hente fram postlister.

Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 20.09.2021