HeimNyheiterVegen bli ikkje opna i dag

Vegen bli ikkje opna i dag

Vegen er rydda, men av sikkerhetsmessige grunnar blir den ikkje opna no. Ny vurdering blir gjort på måndag.

Skal du på jobb i helga, og treng båtskyss til og frå Gammersvik kai, meld frå til kommunen på 995 64 610 innan kl 20.00 fredag kveld.

Båtskyss/ skuleskyss er satt opp frå måndag.

Føresette til elevar på Stamnes skule blir kontakta direkte i løpet av dagen.

Rutertidar:

Morgon

Frå Maskevik               klokka 07.25
Til Stamnes                  klokka 07.45

Frå Maskevik               klokka 08.10
Kallestad                      klokka 08.15
Til Stamnes                  klokka 08.30

Ettermiddag

Frå Stamnes                 klokka 14.35

Båruta frå Gammersvik klokka 06.30 og båten frå Stamnes klokka 16.40  vil også gå.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 21.02.2020