Vegen blir ikkje opna i dag

 Dette arbeidet fortset, og vi kjem tilbake med oppdateringar i morgon.

Transport med båtskyss, morgon og ettermiddag, vil halde fram til vegen er open igjen.

Morgon

Frå Gammersvik     klokka 06.30

Kallestad                 klokka 06.45

Stamnes                  klokka 07.00

Ettermiddag

Frå Stamnes            klokka 16.40

Kallestad                  klokka 16.55

Gammersvik             klokka 17.10


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 19.02.2020