HeimNyheiterOsterøy - vegen opnar for trafikk måndag

Osterøy - vegen opnar for trafikk måndag

Den kommunale vegen som har vore stengd etter raset på Osterøy opnar for trafikk måndag 2.mars.
Det er fortsatt arbeid på vegen, så det kan bli noko venting.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 28.02.2020