Vegen opnar i dag kl 15.00

Båtrutane går som planlagt ut dagen i dag.

Den kommunale vegen blir ikkje opna i dag. Der er fortsatt noko arbeid som gjenstår. Vi kjem tilbake med informasjon i morgon, tysdag 25.februar.

Vaksdal kommune ved ordførar og rådmann har bede om eit møte med politisk og administrativ leiing hos vegmyndigheitene i Vestland for å følgje opp tryggleiken på fylkesvegen.

Vi vil takke innbyggjarar, transportørar og alle andre som har bidratt i tiden vegen har vore stengd.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 24.02.2020