Vegstenging – Langhellevegen frå fredag 5.november

Langhellevegen skal asfalterast og blir difor stengd store delar av fredag, måndag og tysdag.
Arbeidet vil skje frå kl 07.00 til ut på ettermiddagen.
Dette gjeld Langhellevegen frå E16 og opp til snuplass ved vegens slutt.
Bebuarar i Langhellevegen er varsla på sms.

Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 04.11.2021