HjemNyheiterVegstenging Fv 569 Eidslandsvegen (Kalland) frå 11.1.22

Vegstenging Fv 569 Eidslandsvegen (Kalland) frå 11.1.22

Vegen blir opna for passering i 15 min kl 23.45, kl 01.45 og kl 03.45.  Stenginga er frå Eidslandsvegen nr. 1346  til nr.1376.

Området som er stengd er merka med rødt i kartet.

Kartbilete over Eidlandsvegen, Kalland
Det er sett opp opplysningsskilt på staden. 

Det er mogeleg med akutt passering.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 11.01.2022