Vegstenging i samband med ny vassleidning i Flordalen frå onsdag 14.08 kl. 07.00

Arbeidet vil vare i ca fire veker
Det vert mogleg å passere med bil mellom kl. 07.00 og 08.00, men det kan bli noko venting.
Vegen vert heilt stengd (frå Flordalen 64)  mellom kl. 08.00-15.00. Etter kl. 15.00, og i helgane er vegen open.

Arbeidet vil vere etappevis. I første fase vert det sprenging av grøft,  i andre fase skal vi leggje ned vassleidningen.

Det er tilrettelagt for at vegen kan opnast for utrykkingskøyretøy på kort varsel.

Har du spørsmål, ta kontakt med Torstein Mehus

Mobil: 488 80 387


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 07.08.2019