HjemNyheiterVegstenging pga oppgradering av Kvamstovegen bru 22. august til 10. oktober

Vegstenging pga oppgradering av Kvamstovegen bru 22. august til 10. oktober

Det blir etablert ein gongveg forbi anleggsområdet. Dette blir skilta.

Bebuarar kan parkere nede på parkeringsplassen.

Entreprenør Nielsen vil informere ved eventuell endring i framdrifta.

Alle nødetatar er varsla om vegstenginga.

Nabokontakt for prosjektet er Ruben Nielsen:

  • Telefon: 901 40 085,
  • E-post: ruben@rnielsen.no

Sist oppdatert: 19.08.2022
Publisert: 19.08.2022