HjemNyheiterVelkommen til første skuledag måndag 15.august

Velkommen til første skuledag måndag 15.august

Eksingedalen oppveksttun

Alle elevane møter kl. 8:45, og det vert heil skuledag for alle saman. Føresette til 1.klasse er hjarteleg velkomne til å vera med første timen.

Dale skule

Elevane i 1. trinn møter på skulen kl. 09:00 saman med føresette.

Her vert dei tatt imot av kontaktlærar Anita,Sigurdson Aschehoug fagarbeidar Randi Søvik og rektor Magnar Helland .

Elevane i 2.-10. trinn møter til vanleg tid kl. 08:30.

1.-2. trinn er ferdige med skuledagen kl. 12:45, og 3. til 10. trinn er ferdige kl. 14:00.

Stamnes oppveksttun

1. trinn møter kl. 09:00 saman med føresette, og  blir tatt imot av kontaktlærar for 1. til 4. trinn, Monica Skjerve og rektor Agnetha Olsen Brekkhus.

2. til 6. trinn møter til vanleg tid kl. 08:45 og blir tatt imot av Rose Marie Mo Lilletvedt (2. til 4. trinn) og Lars Sveinung Lid (5. og 6 trinn).

Stanghelle skule

1. klasse møter på skuleplassen saman med føresette utanfor SFO kl 08:45, og blir tatt imot av kontaktlærar Åse K. Hauståker, Benedicte Eide Skare og rektor Kari Vaksdal Faugstad.

2.-7. klasse møter til vanleg tid 0830.

1. og 2. klasse er ferdige med skuledagen kl. 12:45, og 3. til 7.klasse er ferdige kl. 14:00

Vaksdal skule - me gler me oss til å ta imot elevane på nyeskulen

1. trinn møter saman med føresette ute på skuleplassen kl. 0900, og blir tatt imot av lærar Marit Herfindal, rektor Monika Antun og assistent Lena Sellevold.

2.-7. trinn møter kl 0815. 2. trinn bruker inngang A, 3. trinn inngang B, 4. og 5.  trinn inngang D og 6. og 7. trinn skal gå til inngang C.


Sist oppdatert: 12.08.2022
Publisert: 10.08.2022