Villmarksleir 2019

Skuleelevar i Vaksdal kommune frå 5. til 7. klasse kan melde seg på.

Trond Olav Magnussen vert leiar, og er godt i gong med planlegging av årets villmarksleir på Småbrekke. 

Leiren vil ha mykje av det same kjekke innhaldet som tidlegare leirar.
Dagane vil bli fylt med blant anna kanopadling, fisking, bogeskyting og turar, kos rundt bålet, brettspel og andre kjekke  kveldsaktivitetar. 

Bindande påmelding innan 14. juni på e-post til:

Trond.olav.magnussen@vaksdal.kommune.no

Påmeldingen må innehalde:

  • Namn, alder, adresse og mobilnummer på deltakar 
  • Opplysningar om spesielle omsyn, allergiar, sjukdom og liknande   
  • Namn og telefonnummer til føresette

Eigenandel: Kr 950,-


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 29.04.2019