Spesialpedagogisk hjelp

Dette er eit tilbod til barn frå 0 til 6 år.

Du kan søkje om spesialpedagogisk hjelp, om barnet ditt treng ekstra hjelp, støtte og rettleiing. Retten gjeld uavhengig av om barnet ditt går i barnehage eller ikkje. Før du søkjer må PPT skrive ei sakkunnig vurdering. Barnehagen eller PPT kan hjelpe deg med dette.

Slik sender du melding til PPT

Du kan søkje PP-tenester heile året.

Fyll ut skjema for oppmelding til PPT 

Skjema sender du til:

Vaksdal kommune, PPT
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Kva får du?

Tidleg hjelp og støtte til utvikling og læring av til dømes språkleg og sosial kompetanse.

Kontakt oss i PPT

PPT- fagleiar Wenche Faugstad

Mobil: 453 76 368
E-post: Wenche.Faugstad@vaksdal.kommune.no

Einingsleiar Jill Bru Johansen

Opningstider

Kontoret er ope måndag - fredag klokka 0800 - 1500.

Besøks- og postadresse:

Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam 

Slik søkjer du spesialpedagogisk hjelp

Du må søkje på nytt kvart barnehageår. Viss barnet allereie har eit vedtak om spesialpedagogisk hjelp er fristen for å søkje for nytt barnehageår 1. juni.

Trykk her for å komme til søknadsskjema

Skjema sender du til:

Vaksdal kommune
Eining for barnehage
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Kva får du?

Spesialpedagogisk hjelp har som hensikt å gi barnet tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring, til dømes av språklege og sosiale ferdigheiter.

Barnet skal bli betre rusta til skulestart.

Kontakt oss i barnehage

Einingsleiar Gunn E. Melgård Aase

Mobil: 412 33 585
E-post: gunn.melgard.aase@vaksdal.kommune.no

Nyttige lenker

Trykk her for å lese om spesialpedagogisk hjelp i barnehageloven på lovdata.no

Trykk her for å lese om spesialpedagogikk og tilrettelegging hos Utdanningsdirektoratet


Sist oppdatert: 24.05.2023
Publisert: 18.07.2018