HeimBarnehageVåre barnehagar

Våre barnehagar

Einingsleiar barnehage - Gunn Elisabeth M. Aase
Mobil: 412 33 585

Dale barnehage

Kontaktinformasjon

Styrar Karianne Pettersen

Styrar Karianne Pettersen

Telefonnummer til avdelingane:

Adresse: 

Kyrkjegata 3, 5722 Dalekvam.

Her finn du Dale barnehage i kart

Opningstider:

Klokka 07.00-16.30 

Om Dale barnehage

Barnehagen har to avdelingar for born i alderen 1 - 6 år, og vi har særleg fokus på nærmiljø, fysisk aktivitet og lokale tradisjonar.

Barnehagen har gangavstand til butikk, skule og fint tur- og parkområde som blir flittig nytta. Vi har eit godt samarbeid med lokalsamfunnet. 

Stanghelle barnehage

Kontaktinformasjon

Styrar Brita Hesjedal Lunde

Styrar Brita Hesjedal Lunde

Telefonnummer til avdelingane:

Adresse:

Lågaskarvegen 8, 5724 Stanghelle

Her finn du Stanghelle barnehage i kart

Opningstider:

Klokka 06.45-17.00 

Om Stanghelle barnehage

Stanghelle barnehage har fem avdelingar med barn frå 1-6 år. 

Barnehagen ligg fint og sentralt plassert midt i bygda, med butikken som næraste nabo, og kort avstand til skule, tog og buss. Vi har unike turområde med skog og sjø i nær avstand frå barnehagen, og desse vert flittig brukt.

Barnehagen har særleg fokus på lokale tradisjonar og nærleik til naturen. 

Vaksdal barnehage

Kontaktinformasjon

Styrar Åse K. Hauståker

Styrar Åse K. Hauståker

Telefonnummer til avdelingane: 

Adresse: 

Tveitane 12, 5725 Vaksdal

 Her finn du Vaksdal barnehage i kart

Opningstider: 

Klokka 06.45-17.00 

Om Vaksdal barnehage

Barnehagen på Vaksdal har fire avdelingar for aldersgruppa 1-6 år. 

Barnehagen ligg vakkert til i boligområde med gangavstand til turterreng, skule og butikk.  Barnehagen har særleg fokus på lokale tradisjonar og samarbeid med lokalsamfunnet. 

Stamnes barnehage

Kontaktinformasjon

 

Styrar Karianne Pettersen

Telefonnummer til avdelingen: 

488 80 362 og 488 80 363

Adresse:

Grupevegen 45, 5727 Stamnes

Her finn du Stamnes barnehage i kart

Opningstider: 

Klokka 06.45 - 16.30 

Om Stamnes barnehage

Stamnes barnehage har ei avdeling med barn til 1-6 år. 

Barnehagen ligg i utkanten av Stamnes sentrum i naturskjønne omgjevnader med akebakkar og beiteområde for sau like utanfor gjerdet, og gangavstand til turterreng og butikk.

Barnehagen er godt integrert i lokalsamfunnet og har særleg fokus på bygdeliv, friluftsliv og lokale tradisjonar.

Vedtekter for barnehagane i Vaksdal kommune

Trykk her for å opne vedtektene til barnehagane i Vaksdal kommune (PDF-dokument).


Sist oppdatert: 07.04.2021
Publisert: 19.04.2018