Tannlege

Tannklinikken på Dalekvam er nedlagt frå 28. juni 2019. 
Pasientane er overført til Arna tannklinikk på Øyrane torg.

Kven kan få offentleg tannbehandling

Den offentlege tannhelsetenesta har ansvar for barn og unge t.o.m. året dei fyller 20 år. I tillegg behandlar vi psykisk utviklingshemma og pasientar i institusjon og heimesjukepleie.

  • Born og ungdom frå 0 – 18 år (Dette gjeld tom. ut kalenderåret dei fyller 18 år.)
  • Psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon. 
  • Personar i institusjon og heimesjukepleie. Dette under føresetnad av at ein har budd i institusjon i 3 månadar eller meir, eller har motteke heimesjukepleie minimum 1 gong per veke i 3 månadar eller meir. Merk at loven gjeld både for psykiatriske og somatiske pasientar.
  • Ungdom som fyller 19 og 20 år i behandlingsåret betalar 25 % av takstar fastsett av departementet. Merk, dette gjeld tom. ut kalenderåret dei fyller 20 år. Fom. det året dei fyller 21 år må dei betale takstar som vaksne betalande pasientar, fastsett av Tannhelsetenesta i Hordaland.

Kontakt

Telefon: 55 39 20 40

Besøksadresse

Arna tannklinikk, Øyrane torg

Ådnavegen 63

5260 Indre Arna

Opningstider

Alle dagar kl 0800 - 1530.

Tannklinikkar i Vestland

Trykk her for å finne informasjon om tannklinikkar i Vestland fylke.


Sist oppdatert: 06.01.2021
Publisert: 21.08.2018