HeimHelse, sosial, omsorg, bustadKoronaKontaktinformasjon- Koronatelefon

Kontaktinformasjon- Koronatelefon

Koronatelefonen - 453 77 777

Har du spørsmål eller lurer på om du er smitta?

Ring oss på telefon 453 77 777 - opningstidar frå måndag 14. juni:

  • Måndag,  ondag og fredag 09.00 - 11.00 

Utanfor våre opningstidar - ring legevakt: 116 117.

Legekontor - rus og psykiatri 56 59 44 10

Du kan kontakte kommunelegekontoret om du ønskjer kontakt med rus og psykiatritenesten.

Barnevernet sin vakttelefon - 966 26 431

Er du bekymra for eit barn i ein vanskeleg situasjon, ta kontakt med oss.

Du som er barn eller ungdom kan ringje til oss når som helst, eller du kan ringje alarmtelefonen for barn og unge - telefon 1116 111.

Til deg som er under 20 år. Er du bekymra og treng nokon å snakke med?

Til deg som er under 20 år. Er du bekymra og treng nokon å snakke med?

Trykk her for å finne kontaktinformasjon til skulehelsetenesta.

Har du lyst til å hjelpe, eller treng du hjelp? - ring 56 59 31 15

Vaksdal kommune vil organisera eit tilbod til dei som treng å handle mat- og apotekvarer og og treng frivillige til dette.

Tilbodet er til deg som er i isolasjon/karantene, eller av andre grunnar som følgje av koronautbrotet, ikkje kjem deg til butikken.

Har du lyst å hjelpe eller treng du hjelp, ta kontakt på telefon eller e-post:

Telefon: 56 59 31 15 alle vekedagar mellom kl 10.00-18.00.

Torunn Samuelsen, e-post: torunn.samuelsen@vaksdal.kommune.no
Trond Olav Magnussen, e-post: trond.olav.magnussen@vaksdal.kommune.no

Det er flott om du deler dette med naboer, vener og kjente. Tusen takk for hjelpa!

Har du helsefagleg bakgrunn og kan hjelpe? ring 907 71 461 

Har du helsefagleg bakgrunn eller er du student innan helsefag. Vi treng deg.
Kan du hjelpe, ring Randi Pedersen på 907 71 461.

Kommunal kriseleiing (KKL)
  • Kommuneoverlege Ole M. Thorseth
  • Ordførar Hege Eide Vik
  • Rådmann Atle Fasteland
  • Ass.rådmann Åse Elin Myking
  • Kommunalsjef helse og omsorg Solrun Hauglum
  • Kommunalsjef oppvekst Ann Kristin Bolstad
  • Kommunlasjef samfunnsutvikling Helge Berset

Sist oppdatert: 10.06.2021
Publisert: 24.03.2020