HeimHelse, sosial, omsorg, bustadKoronaKontaktinformasjon- Korona

Kontaktinformasjon- Korona

Koronatelefonen - 453 77 777

Har du spørsmål eller lurer på om du er smitta?

Ring oss på telefon 453 77 777 - opningstid:

 • Måndag - fredag 09.00 - 11.00 og 12.30 - 14.00

Utanfor våre opningstidar - ring legevakt: 116 117.

Vaksinetelefonen -  966 34 327 
 • Ta kontakt om du ønskjer vaksine
E-post korona
Legekontor - rus og psykiatri 56 59 44 10

Du kan kontakte kommunelegekontoret om du ønskjer kontakt med rus og psykiatritenesta.

Barnevernet sin vakttelefon - 966 26 431

Er du bekymra for eit barn i ein vanskeleg situasjon, ta kontakt med oss.

Du som er barn eller ungdom kan ringje til oss når som helst, eller du kan ringje alarmtelefonen for barn og unge - telefon 116 111.

Kommunal kriseleiing (KKL)
 • Kommuneoverlege Ole M. Thorseth
 • Ordførar Hege Eide Vik
 • KommunedirektørAtle Fasteland
 • Kommunalsjef digitalisering, innovasjon og samfunn Åse Elin Myking
 • Kommunalsjef helse og meistring Solrun Hauglum
 • Kommunalsjef oppvekst og kultur Ann Kristin Bolstad

I tillegg møter disse fast:

 • Randi Solveig Pedersen, HR
 • Torstein Mehus, kommunalteknisk drift
 • Mona Mekki, kommunikasjon
 • Margrethe Kydland, hovudverneombod

Sist oppdatert: 24.03.2022
Publisert: 24.03.2020