Koronavaksine

Registrer deg for koronavaksine

Trykk her og logg deg inn med din Bank-ID for å registrere deg for koronavaksine

(Du vel språk ved å trykke på globusen oppe til høgre inne i registreringstenesta).

 • Du kan også registrere på vegner av andre (til dømes familie som ikkje klarer å registrere seg sjølv). Du logger inn med din eigen Bank-ID og vel "Registrer på vegne av..:" i første trinn på registreringa.
 • Dersom du IKKJE ynskjer å bli vaksinert ber vi også om at du registrerer deg, og kryssar av for at du ikkje vil bli vaksinert. 
 • Dersom du allereie har fått vaksina må du ikkje registrere deg. 
 • Du treng heller ikkje å registrere deg her dersom du er helsepersonell som får vaksina i anna kommune, helseføretak e.l.
 • Vaksina er gratis og frivillig. Det er kommunen som gjennomfører vaksineringa. 
 • Du skal ikkje kontakte fastlegen din for koronavaksine.
 • Det kan ta lang tid frå du registrer deg til det blir din tur. Du vil få nærmare informasjon om når og kor du skal møte til vaksinasjon
  • Du må registrere deg sjølv om du har vore oppringt frå koronateamet, men ikkje har fått vaksine.

Det er Folkehelseinstituttet som avgjer kva rekkefølgje innbyggjarane skal vaksinerast.

Trykk her for å lese meir om vaksineringsprogrammet på nettsida til Folkehelsinstituttet.

Om du ikkje kan registrere deg her, ring vaksinetelefonen: 966 34 327 (måndag - fredag mellom kl 9.00 og 11.00).

 Tal vaksinerte i Vaksdal kommune - oppdaterast kvar fredag

Tal personar som er fullvaksinert med Covid-19-vaksine:

19. februar: 88 personar

26. februar: 148 personar

5. mars: 211 personar

12. mars: 246 personar

19. mars: 248 personar

31.mars: 260 personar

9. april: 268 personar

16. april: 271 personar

Vaksiner sett (tal doser) Vaksiner planlagt (Tal doser) Vekenummer
79   5
72   6
72  

7

60  

8

172  

9

158  

10

 54   

11

 72  

12

 60  

13

 108  

14

 132  

15

            108

16

Bebuarane på institusjonane våre var fullvaksinerte fredag 12. februar.

Kva er rekkefølgjen på vaksineringa?

Vi vil ikkje ha nok vaksinar til alle i starten. Førebels har regjeringa bestemt av vaksinasjonen skal skje i denne rekkjefølgja – basert på råd frå Folkehelseinstituttet:

Dette er prioriteringsrekkefølgjen no:  

 1. Beboere i sykehjem 
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år - og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander   
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Trykk her for å lese meir om prioriteringar hos Folkehelseinstituttet.

Kva kostar det?

Koronavaksinen er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og er gratis.

Om vaksinasjonsprogrammet

Vi føl vaksinasjonsprogrammet til Folkehelseinstituttet.  Dette kan endre seg undervegs, avhengig av mellom anna kva vaksiner som er tilgjengeleg. 

Trykk her for å sjå Folkehelseinstituttet sitt vaksineringsscenario.

Norge får tilgang på ulike vaksinetypar. Vi får tilsendt vaksinar etter kvart og vaksinerer etter oppsett plan.

Dei som blir prioritert blir kontakta for tilbod om vaksinasjon. Det er ikkje nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å setje seg på venteliste.

Trykk her for å komme til spørsmål og svar om koronavaksinen på HelseNorge.no.

Trykk her for å lese meir om programmet for koronavaksinasjon hos Folkehelseinstituttet.


Sist oppdatert: 16.04.2021
Publisert: 18.12.2020