Koronavaksine

Vaksinering mot Covid-19 

Kva må du gjere?

 • Registrer deg for vaksine her på kommunen si nettside (sjå menyen under)

Kva skjer så?

 • Vi kallar deg inn og gjer deg time til vaksinering

Kva om eg er på reise når eg får time?

 • Avbestill timen med ein gong, og ta kontakt når du er tilbake

Kva med dose to av vaksinen?

 • Du får time til dose to etter at du har fått første dose av vaksina

Kva vaksine får du?

 • Du får Pfizervaksine
Dose 3 av koronavaksina

Du kan bestille time for dose 3:

Vaksinetelefonen: 966 34 327 (måndag-fredag kl 10.00 – 14.00)

E-post: korona@vaksdal.kommune.no

Les her om kven som kvalifiserer for dose 3 av koronavaksinen.

Registrer deg for koronavaksine

Trykk her og logg deg inn med din Bank-ID for å registrere deg for koronavaksine

(Du vel språk ved å trykke på globusen oppe til høgre inne i registreringstenesta).

 • Du kan også registrere på vegner av andre (til dømes familie som ikkje klarer å registrere seg sjølv). Du logger inn med din eigen Bank-ID og vel "Registrer på vegne av..:" i første trinn på registreringa.
 • Dersom du IKKJE ynskjer å bli vaksinert ber vi også om at du registrerer deg, og kryssar av for at du ikkje vil bli vaksinert. 
 • Dersom du allereie har fått vaksina må du ikkje registrere deg. 
 • Du treng heller ikkje å registrere deg her dersom du er helsepersonell som får vaksina i anna kommune, helseføretak e.l.
 • Vaksina er gratis og frivillig. Det er kommunen som gjennomfører vaksineringa. 
 • Du skal ikkje kontakte fastlegen din for koronavaksine.
 • Det kan ta lang tid frå du registrer deg til det blir din tur. Du vil få nærmare informasjon om når og kor du skal møte til vaksinasjon
  • Du må registrere deg sjølv om du har vore oppringt frå koronateamet, men ikkje har fått vaksine.

Det er Folkehelseinstituttet som avgjer kva rekkefølgje innbyggjarane skal vaksinerast.

Trykk her for å lese meir om vaksineringsprogrammet på nettsida til Folkehelsinstituttet.

Om du ikkje kan registrere deg her, ring vaksinetelefonen: 966 34 327 (måndag -  fredag mellom kl 10.00 og 14.00).

Tal vaksinerte i Vaksdal kommune 

Tal personar som er fullvaksinert med Covid-19-vaksine:

19. februar: 88 personar

26. februar: 148 personar

5. mars: 211 personar

12. mars: 246 personar

19. mars: 248 personar

31.mars: 260 personar

9. april: 268 personar

16. april: 271 personar

24. april: 272 personar

30.april: 328 personar

7. mai: 388 personar

14.mai: 424 personar

21.mai: 523 personar

28. mai: 716 personar

4. juni: 895 personar

11. juni: 990 personar

18. juni: 1066 personar

25. juni: 1119 personar

2. juli: 1133 personar

9. juli: 1183 personar

20.august: 1890 personar

27. august: 2195 personar

3. september: 2.402 personar

10.september: 2.481 personar 

17. september: 2554 personar

24. september: 2595 personar

9.oktober: 2605 personar

Vaksiner sett (tal doser) Vaksiner planlagt (Tal doser) Vekenummer
79   5
72   6
72  

7

60  

8

172  

9

158  

10

 54   

11

 72  

12

 60  

13

 108  

14

 132  

15

 108           

16

 156   

17

 126  

18

 96  

19

108  

20

 256  

21

 318
 

22

 184  

23

 190  

24

 216  

25

 201  

26

 139  

27

 114  

28

343  

33

 323  

34

 290  

35

121  

36

85  

37

54  

38

99  

40

Bebuarane på institusjonane våre var fullvaksinerte fredag 12. februar. 

Kva kostar det?

Koronavaksinen er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og er gratis.

Om koronavaksinasjonsprogrammet

Trykk her for å lese om prosgrammet hos Folkehelseinstituttet.

Trykk her for å lese meir om prioriteringar hos Folkehelseinstituttet.

Trykk her for å sjå Folkehelseinstituttet sitt vaksineringsscenario.

Vi føl vaksinasjonsprogrammet til Folkehelseinstituttet.  Dette kan endre seg undervegs, avhengig av mellom anna kva vaksiner som er tilgjengeleg. 

Norge får tilgang på ulike vaksinetypar. Vi får tilsendt vaksinar etter kvart og vaksinerer etter oppsett plan.

Dei som blir prioritert blir kontakta for tilbod om vaksinasjon. Det er ikkje nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å setje seg på venteliste.

Trykk her for å komme til spørsmål og svar om koronavaksinen på HelseNorge.no.

Trykk her for å komme til kontaktinformasjon for helsetenester i Vaksdal kommune


Sist oppdatert: 01.12.2021
Publisert: 18.12.2020