Koronavaksine

Tal vaksinerte i Vaksdal kommune - oppdaterast kvar fredag

Tal personar som er fullvaksinert med Covid-19-vaksine per 19. februar: 88 personar

Vaksiner sett (tal doser) Vaksiner planlagt (Tal doser) Vekenummer
79   5
72   6
72  

7

   60

8

Fredag 12. februar var vi ferdig med fullvaksinering av bebuarane på institusjonane våre. 

Vaksinasjonsprogrammet

Vi føl vaksinasjonsprogrammet til Folkehelseinstituttet.  Dette kan endre seg undervegs, avhengig av mellom anna kva vaksiner som er tilgjengeleg. 

Trykk her for å sjå Folkehelseinstituttet sitt vaksineringsscenario.

Norge får tilgang på ulike vaksinetypar. Vi får tilsendt vaksinar etter kvart og vaksinerer etter oppsett plan.

Dei som blir prioritert blir kontakta for tilbod om vaksinasjon. Det er ikkje nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å setje seg på venteliste.

Kva er rekkefølgjen på vaksineringa?

Vi vil ikkje ha nok vaksinar til alle i starten. Førebels har regjeringa bestemt av vaksinasjonen skal skje i denne rekkjefølgja – basert på råd frå Folkehelseinstituttet:

Dette er prioriteringsrekkefølgjen no:  

  1. Bebuarar i sjukeheim og utvald helsepersonell
  2. Alder 85 år og eldre og utvald helsepersonell
  3. Alder 75-84 år 
  4. Alder 65-74 år 
  5. OG personer mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstandar      med  høg risiko for alvorleg forløp 
  6. Alder 55-64 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar 
  7. Alder 45-54 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar 
  8. Alder 18-44 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar 
  9. Alder 55-64 år 
  10. Alder 45-54 år 
Kva kostar det?

Koronavaksinen er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og blir heilt gratis.

Trykk her for å komme til spørsmål og svar om koronavaksinen på HelseNorge.no.

Trykk her for å lese meir om programmet for koronavaksinasjon hos Folkehelseinstituttet.


Sist oppdatert: 23.02.2021
Publisert: 18.12.2020