Søknaden skal innehalde eigenerklæring og legeerklæring som ikkje må vera eldre enn 6 månader. Søknadar som manglar eigenerklæring eller legeerklæring vert ikkje handsama. Det er ditt ansvar som søkjar at søknaden blir tilstrekkeleg dokumentert.

Utfylt søknadsskjema saman med legeerklæring sender du til:

Vestland fylkeskommune
Mobilitet og kollektivtransport 
Postboks 7900
5020 Bergen

Innan 14 dagar etter at du har fått vedtak vil du få tilsendt eit personleg TT-kort med magnetstripe.

Du søkjer om TT-kort hos Vestland fylkeskommune:

Trykk her for å komme til søknadsskjema.

Trykk her for å kome til Vestland fylkeskommune sin informasjon om TT-kort.