AO-senteret

AO senteret er ei verksemd som skal tilrettelegge og gje arbeid til personar som ikkje kan få arbeid i den ordinære arbeidsmarknaden.

Hovudmål for verksemda er trygge og gode arbeidsplassar som gir:

  • vekst
  • utvikling
  • vedlikehald av personlege ressursar
  • auka livskvalitet

Kontakt oss

Dagleg leiar Nina Jakobsen Bakketun

Adresse:

  • Dale industriområde 4, 5722 Dalekvam 

Sist oppdatert: 14.06.2023
Publisert: 12.11.2018