Eigedomsskatt

Eigedomsskatt 2022

Kommunestyret har vedteke at den generelle skattesatsen for 2022 er 7,0 promille.

For bustadeigedomar, fritidseigedomar og ubygde eigedomar til bustad og fritidsføremål, er det vedteke skattesats på 3,2 promille.

For å sjå oversikt over faktura, logg inn på Min side.

Trykk her for å lese kva Skatteetaten skriv om eigedomsskatt.

Kontakt oss om eigedomsskatt

For spørsmål om berekning av eigedomsskatt, ta kontakt med:

Innbyggjarservice: 

Tone Dale 

For spørsmål rundt faktura for eigedomsskatt, kontakt

Tove Bruvik Erdal

E-post: post@vaksdal.kommune.no


Sist oppdatert: 05.01.2023
Publisert: 15.10.2018