Eigedomsskatt

Eigedomsskatt 2023

Kommunestyret har vedteke at den generelle skattesatsen for 2023 er 7,0 promille.

For bustadeigedomar, fritidseigedomar og ubygde eigedomar til bustad og fritidsføremål, er det vedteke skattesats på 3,2 promille.

For utvalde næringar er det vedteke skattesats på 6,0 promille. Det gjeld ikkje kraft/petrolium.

For å sjå oversikt over faktura, logg inn på Min side.

Trykk her for å lese kva Skatteetaten skriv om eigedomsskatt.

Kontakt oss om eigedomsskatt

For spørsmål om berekning av eigedomsskatt, ta kontakt med:

Innbyggjarservice

Tone Dale 

For spørsmål rundt faktura for eigedomsskatt, kontakt

Tove Bruvik Erdal

E-post: post@vaksdal.kommune.no


Sist oppdatert: 15.10.2018
Publisert: 15.10.2018