Veterinær og veterinærvakt

Kontaktinformasjon til veterinær og veterinærvakt i Vaksdal og Modalen kommune. 

Dagar Veterinær Telefon

Kvardagar (måndag til fredag)
kl. 08.00-16.00

Asle Bjørgaas 415 01 324
Kvardagar (måndag til fredag)
frå kl 16.00 til kl 08.00 neste morgon
Veterinærvakt 56 51 33 00
Helg, frå fredag kl 16.00 til måndag kl 08.00 Veterinærvakt 56 51 33 00
Heilagdagar/offentlege fridagar Veterinærvakt 56 51 33 00

Veterinærvakta er ei interkommunal teneste for kommunane Voss, Ulvik, Eidfjord, Granvin, Modalen og Vaksdal.

Føremålet er å:

  • Oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14
  • Yte veterinærhjelp før neste dag av dyrehelse-, dyrevern- og næringsmessige hensyn
  • Ivareta offentlige interesser

Veterinærvakta er etablert for å skaffe nødvendig hjelp utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakta er ein nødvendig del av beredskapen mot alvorlig smittsomme dyresykdommer og er viktig for å opprettholde god dyrevelferd.


Sist oppdatert: 12.07.2021
Publisert: 02.07.2018