Gebyr tobakk og skjenkeløyve

Gebyr for tobakk og skjenkeløyve følgjer gjeldande regelverk.

Tobakk:

  • Årlig tilsynsavgift for salgsstader av tobakksvarer er kr 4.860,-
  • Mellombels utsalg kr 1.300,-

Alkohol:

Alkohol vert berekna etter omsetning.

  • Skjenkeløyve kr 700,-
  • Ambulerande løyve kr 400,-

Sist oppdatert: 14.06.2023
Publisert: 02.01.2020