Skatteoppkrevjar

Skatteetaten overtek Skatteoppkrevjaren sine oppgåver frå 29. oktober.

Trykk her for å komme til kontaktsida til skatteetaten.

Skatteoppkrevjaren sine hovudoppgåver er innkrevjing av skattar og avgifter, kontroll av arbeidsgjevarar og føring av skatterekneskapen for Vaksdal kommune.   

Våre ansvarsområde:

  • Avrekning
  • Tilbakebetaling av skatt
  • Innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift
  • Lønns- og trekkoppgåver
  • Rettleiing og kontroll av arbeidsgjevarar
  • Årsavrekning arbeidsgjevaravgift
  • Føring av skatterekneskapen og fordeling av skatteinntekter til stat, fylke og kommune
  • Saksbehandling om ettergjeving og nedsetjing av skatt
  • Skatteattest

Kontakt oss

Siv Bente Hesjedal

Post til skatteoppkrevjaren i Vaksdal sendast til

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Skattekontoret har ansvar for likning, sjølvmelding, skattekort og utskriving av forskotsskattar, samt innkrevjing av meirverdiavgift og arveavgift.

Telefon: 800 800 00

Gå til skatteetaten.no for meir informasjon. 


Sist oppdatert: 21.10.2020
Publisert: 15.10.2018