HjemNatur, kultur og fritidDatahjelpa i Vaksdal

Datahjelpa i Vaksdal

Bilete frå datahjelpa på biblioteket på Dale 

Du er ikkje åleine. Det er  mange som kjenner på det same.

Vi er klare til å hjelpe deg som treng hjelp til å meistre digitale tenester og verktøy.

Alle aktivitetane er på biblioteket på Dale, og det er ingen betaling. 

På kursa vil du møte elevar frå ungdomsskulen i lag med tilsette i kommunen. 

Elevane vil óg sørgje for at vi får noko godt til kaffen på datakaféen. 

Våren 2024 

Du kan ta opp de du ønskjer.

Tid: kl 12.30 - 14.00.

 • 25. januar

 • 29. februar

 • 21. mars

 • 25. april

 • 30. mai

Hausten 2023

7. september: Ope tema – ta opp det du sjølv ønskjer
5. oktober: Datasikkerheit
2. november: Ope tema - – ta opp det du sjølv ønskjer
7. desember: Nettbank og Bank-ID - vi får besøk av Kenneth Stokke frå Sparebank1 SR-bank.

Våren 2023

Torsdag 15. juni

 • Tema: Ope – ta opp det du sjølv ønskjer
 • Tid: Kl 12.30
 • Stad: Biblioteket på Dale

Torsdag 25. mai

 • Tema: Ope – ta opp det du sjølv ønskjer
 • Tid: Kl 12.30
 • Stad: Biblioteket på Dale

Torsdag 13. april

 • Tema: Skattemeldinga
 • Tid: Kl 12.30
 • Stad: Biblioteket på Dale

Tordag 9. mars

 • Tema: Helse Norge og helseapp
 • Tid: Kl 12.30
 • Stad: Biblioteket på Dale

Torsdag 9. februar

 • Tema: Fotobestilling på nett
 • Tid: Kl 12.30
 • Stad: Biblioteket på Dale skule

Torsdag 12. januar

 • Tema: Reiseappar VY og Skyss 
 • Tid: Kl 12.30
 • Stad: Biblioteket på Dale skule

Kom og høyr Markus Kydland fortelje deg korleis du kan bruke reisappar som Vy og Skyss. Du kan òg få anna datahjelp om du treng det. Vi har med oss dyktige elevar frå ungdomsskulen.

Det blir òg datakafé med bakst til kaffien frå ungdomsskuleelevar.

Hausten 2022
 • 1. desember - Kommuniser med familie og vener på nett

Med Markus Oliver Kydland, Dale skule

 • 3. november - Sjå film på nett

Med Markus Oliver Kydland, Dale skule

 • 6. oktober Tema - BankID

Vi får besøk av Solbjørg Langhelle frå Sparebanken Vest. Du vil óg få datahjelp frå elevane frå ungdomsskulen om du ønskjer det. 

 • 8. september  - lydbøker på nett

Kom og høyr biblioteksjef Maren fortelje deg korleis du kan finne lydbøker på mobil/ nettbrett.

Du kan òg få anna datahjelp om du treng det. Vi har med oss elevar frå ungdomsskulen. Dei vil òg servere bakst til kaffien.

Lurar du på noko? Ta kontakt med innbyggjarservice på telefon 56 59 44 00

Våren 2022 
 • Fredag 25.mars kl 12.30 
 • Fredag 29.april kl 12.30
 • Fredag 20. mai kl 12.30

Her får du individuell rettleiing av elevar frå ungdomsskulen. 

Vi avsluttar med prat, kaffe og god bakst laga av elevar.

Lurar du på noko? Ring innbyggjarservice, telefon: 56 59 44 00

 Arrangement vi gjennomførte hausten 2021

Kurs og datakafé:

 • 28.oktober - Grunnkurs netbrett/ smart-telefon (og kva er ein app)
 • 19. november - Sosiale medier - videosamtalar
 • 2. desember - Underhaldning på nett - korleis finne fram (finne filmer, aviser, musikk og liknande)
 • 16.desember - Word og foto (avlyst pga smittesituasjonen).

Foredrag på biblioteket:

Persontryggleik på nettet - ved Gøran Espeland. Her finn du film og presentasjon frå foredraget:

Trykk her for å opne presentasjonen frå foredraget om persontryggleik på nett (PDF).

Trykk her for å komme til Youtube og sjå foredraget filma.

Helsenorge og minhelse her finn du film av foredraget:

Trykk her for å komme til Youtube og sjå foredraget om Helsenorge og minhele filma.

(Filmen er 52 minutt)

Kristin Whitehouse og Britt E. Bjørndal frå HELSE VEST IKT 

 Bilete av Kristin Whitehouse frå HelseVest IKTBilete av Britt Engedal Bjørndal

 Kristin Whitehouse     Britt Engedal Bjørndal

BankID og nettbank, Eirik Erdal frå Sparebanken vest

Her finn du film av foredraget:

Trykk her for å komme til Youtube og sjå foredraget om nettbank og bankID filma

(Filmen er på 27 minutter)

Helse, skule, innbyggjarservice, biblioteket og Frivilligsentralen jobbar i lag for å gi deg eit best mogeleg tilbod.

Meld deg på kurs, bestill rettleiing, kom på foredrag og datakafé😊.

Hugs å ta med deg smart-telefonen, nettbrettet eller din bærbare PC når du kjem på kurs og datakafé.


Sist oppdatert: 24.06.2024
Publisert: 20.09.2021