HeimNatur, kultur og fritidDatahjelpa i Vaksdal

Datahjelpa i Vaksdal

Føler du at du ikkje heilt greier å hengje med i den digitale utviklinga?

Illustrasjon Datahjelpa

Du er ikkje åleine. Det er  mange som kjenner på det same.

Vi er klare til å hjelpe deg som treng hjelp til å meistre digitale tenester og verktøy.

Helse, skule, innbyggjarservice, biblioteket og Frivilligsentralen jobbar i lag for å gi deg eit best mogeleg tilbod.

Meld deg på kurs, bestill rettleiing, kom på foredrag og datakafé😊.

Hugs å ta med deg smart-telefonen, nettbrettet eller din bærbare PC når du kjem på kurs og datakafé.

Datahjelpa vil i haust starte opp med:

  • Foredrag om aktuelle tema
  • Kurs
  • Ein-til-ein-rettleiing
  • Datakafé

Alle aktivitetane er på biblioteket på Dale, og det er ingen betaling. 

På kursa vil du møte elevar frå ungdomsskulen i lag med tilsette i kommunen. 

Elevane vil óg sørgje for at vi får noko godt til kaffen på datakaféen.

Du vil snart få mogelegheit til å melde deg på kurs og rettleiingstimar.

Har du spørsmål, ring innbyggjarservice:

Helsenorge og minhelse - foredrag og datakafé på biblioteket på Dale  tysdag 19.10 kl 12.00

Datahjelpa i Vaksdal inviterer til foredrag og datakafé tysdag 19.10 kl 12.00

Kristin Whitehouse og Britt E. Bjørndal frå HELSE VEST IKT vil forklare deg kva du finn og korleis du kan nytte deg av helsetenestene på nettet.

 Bilete av Kristin Whitehouse frå HelseVest IKTBilete av Britt Engedal Bjørndal

 Kristin Whitehouse     Britt Engedal Bjørndal

Foredrag og datakafé 28. september 2021 - Biblioteket på Dale kl 12.00

Trykk her for å komme til Youtube og sjå foredraget filma

(Filmen er på 27 minutter)

Foredrag:

Tysdag 28. september kl 12.00 på Biblioteket på Dale

Eirik Erdal frå Sparebanken vest

  • Tema BankID og nettbank


Sist oppdatert: 13.10.2021
Publisert: 20.09.2021