Frivillig

BUA - utlånssentral av utstyr til sport, fritid og friluftsliv

BUA er ein utlånssentral av utstyr til sport, fritid og friluftsliv kor alle barn og unge i Vaksdal kommune kan låne utstyr gratis til sport, fritid, friluft og spelekveldar.

Alle barn og unge er velkomne til BUA!

Stad: AO-senteret - 2. etasje

  • Dale industriområde 4, 5722 Dalekvam 

Trykk her for å komme til BUA Vaksdal

Tilbodet er gratis!

Lurer du på noko, ta kontakt med frivilligkoordinator Maren Amanda Thorkildsen.

 Vaksdal frivilligsentral

Vil du bruke litt av din tid saman med andre? 
Vil du treffe nye menneske?

Ynskjer du å melde deg som frivillig kan du ta kontakt med frivilligkoordinator Maren Amanda Thorkildsen.

Trykk her for meir informasjon om Frivilligsentralen.


Sist oppdatert: 22.02.2024
Publisert: 01.06.2018