Dalebadet på Dale skule

Dalebadet har sommarstengt og opnar igjen 19. august.

Velkomen til Dalebadet! 

For at flest mogleg skal få bruke Dalebadet, er det viktig at alle held seg innafor dei rammene som her er skissert. 45 min i basseng, og 15 min til å kle seg om, dusje og forlate Dalebadet.

Opningstider

Dalebadet har ope for publikum tre dagar i veka, måndag, onsdag og fredag, alle dagar mellom kl. 17.00 og 20.30. 

Her finn du oversikt over tidspunkt for ulike gruppar, og varigheit på opphaldet i bassenget.

Måndagar:

 • Familie gruppe 1 kl. 17.00-18.00 (45 min i basseng)
 • Familie gruppe 2 kl. 18.00-19.00 (45 min i basseng)
 • Ungdom/honnør/student kl. 19.00-20.00 (45 min i basseng)
 • Vaksne over 18 år kl. 19.30-20.30 (45 min i basseng)

Onsdagar:

 • Barn 1.-7. klasse kl. 17.00-18.00 i følgje med vaksen person over 18 år. (45 min i basseng). PS: Er du 12 år og symjedyktig treng du ikkje følgje.
 • Familie kl. 18.00-19.30 (45 min i basseng). Innafor denne tida så kan du møte når du vil, men du må vera ferdig til kl. 19.30.
 • Vaksne over 18 år kl. 19.30-20.30 (45 min i basseng) 

Fredagar:

 • Barn under skulealder kl. 17.00-18.00 i følgje med vaksen person over 18 år. (45 min i basseng)
 • Familie kl. 18.00-19.30 (45 min i basseng). Innafor denne tida så kan du møte når du vil, men du må vera ferdig til kl. 19.30.
 • Vaksne over 18 år kl. 19.30-20.30 (45 min i basseng)
Prisar og betalingsmåtar
 • Vaksne kr. 80,-
 • Barn 1.-7. klasse - gratis
 • Barn under skulealder kr. 30,-
 • Ungdom/honnør/student kr. 50,-
 • Familie kr. 120,- 

Betalingsmåtar

 • Vipps 533330
 • Kortterminal
 • Kontant
Adresse

Dale skule

Dalseidvegen 7
5722 Dalekvam


Sist oppdatert: 10.07.2024
Publisert: 12.11.2021