Daledagane

Daledagane vert arrangert kvart år i juni, fyrste gong i 1986. 

Daledagane skal vere ein arena der lokalt nærings- og kulturliv skal vise seg fram.

Påmelding til Daledagane 

Alle lag, organisasjonar og enkeltpersonar som vil vere med på stand, utstilling eller ulike former for "opptreden" på Daledagane, må gje melding om dette.

Sjå Daledagane si facebookside for meir informasjon. 

Kontaktperson i kommunen

Evy Kvamme
Sekretær

Mobil: 936 45 297
E-post: evy.beate.kvamme@vaksdal.kommune.no


Sist oppdatert: 09.08.2023
Publisert: 28.09.2018