Den kulturelle skulesekken

Hovudmål for Den kulturelle skulesekken i Vestland:

  • å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod.
  • å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og få eit positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
  • å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål.
  • å gje barn oppleving av kunst og styrka deira eiga skaparevne.
  • å styrkje born si evne til å stille spørsmål, og stimulere til undring og kritisk vurdering.

Tilskot kan ikkje brukast til administrasjon, kompetanseheving, nettverkssamlingar, og liknande.

Kontaktinformasjon

Evy Kvamme


Sist oppdatert: 12.06.2023
Publisert: 28.09.2018