Den kulturelle spaserstokken

Føremålet med den kulturelle spaserstokken er å leggja til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utviklast gode kunst- og kulturprosjekt for eldre innanfor eit mangfald av sjangrar og uttrykk.

Midlane skal hovudsakleg nyttast til profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjonar, kunstnarar og andre kulturaktørar på lokalt eller regionalt nivå.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med Ole Johnny Domben.


Sist oppdatert: 12.06.2023
Publisert: 09.01.2019