Kulturprisen i Vaksdal kommune

Kvart år sidan 1979 har Vaksdal kommune delt ut ein kulturpris til personar, lag eller organisasjonar som har utmerka seg innan kulturlivet i kommunen.

Prisen kan gjevast til einskilde personar, lag eller institusjonar, som har gjort seg fortente til ei utmerking, anten for spesielle tiltak, eller god og trufast innsats for å fremja kulturlivet i kommunen. 

Prisen må kunna oppfattast som ei utmerking av god innsats gjennom lengre tid, men også som eit prov på at særlege kulturtiltak vert verdsett, og såleis at det inspirerer til vidare arbeid for fornying av kulturlivet i kommunen vår

Kvart år vert lag og einskildpersonar oppmoda om å koma med forslag til kandidatar og det er Formannskap, plan- og økonomiutvalet som gjer endeleg vedtak om kven som skal motta prisen. 

Prisen er ein gåvesjekk på kr. 10.000,- og eit måleri.

Frist for innsending av forslag:

Forslag kan sendast:

E-post: ole.johnny.domben@vaksdal.kommune.no

Vaksdal kommune
Ole Johnny Domben
Konsul Jebsensgate 16

5722 Dalekvam

 Klikk her for å lese retningslinjer for kulturprisen 

Kulturprisvinnarar:

   
2023  Stian Jordalen

2022 

Linda Lien
2021 Jan Erik Kolaas
2020 Ola Hesjedal
2019 Agnar Sellevold                                                                                     

 

 

 

2018 Vaksdal Underhaldningslag
2017 Morten Skage
2016 Claus Søberg
2015  Arne Johnsen
2014  Rolf Erik Veka 
2013  Bjarne Lavik og Rune Nesheim 
2012 Ole Petter Lien
2011  Arnold Olsnes
2010 Veteranbussklubben Eksingedalen/Modalen
2009 Olav Arne Steinkopf og Tone Synnøve Øygard Steinkopf
2008  Vaksdal Musikklag
2007  Aage Lavik 
2006  Inge Sandven
2005 Kjell Stokke
2004  Geir Karstensen
2003 Ruth Olsnes
2002  Ingebrigt Hesjedal
2001  Odd Berge
2000  Hans Brørvik og Otto Heimdal 
1999  Kjellaug Knutsen
1998 Knut E. Knutsen
1997  Olav Ulrik Søvik
1996  Asbjørn Berge
1995  Knut Rødland 
1994  Ingvild Brønstad
1993  Helga Olsnes og Jenny Laastad 
1992  Arnfinn Lilleskare
1991 Dale Musikkforening 
1990 Oddny Kallestad
1989 Solveig og Ole Johan Rødberg
1988 Reidun Takvam og Per Jørgensen
1987  Thor Mickelsen
1986  Dale Mannskor
1985  Aasmund Lilleskare
1984 Samuel Dale og Gunnvor Bjørsvik
1983  Alf Olsnes
1982  Veteranklubben på Stamnes
1981 Bjarne Thaule og John Saav
1980  Boknemnda i Bergsdalen Jordbrukslag
1979  Lars Ragnvaldsen

Sist oppdatert: 14.06.2023
Publisert: 30.06.2020