Lokale på helseinstitusjonar

Desse gruppene betalar ikkje leige:

  • Bebuarar med langtidsvedtak
  • Lag og organisasjonar som driv aktivitetar for born og unge
  • Aktivitetar for seniorar
  • Aktivitetar for menneske med nedsett funksjonsevne  

 

 

Helsehuset Glasshuset/ Dale

Ressurssenter- Aktivitesstova/ Vaksdal 

 
Lag og organisasjonar Kr 317,-  Kr 317,-  
Private Kr 515,-  Kr 515,-  

Sist oppdatert: 10.02.2022
Publisert: 02.01.2020