HjemNatur, kultur og fritidLokale til leigeLokale på helseinstitusjonar

Lokale på helseinstitusjonar

Desse gruppene betalar ikkje leige:

  • Bebuarar med langtidsvedtak
  • Lag og organisasjonar som driv aktivitetar for barn og unge
  • Aktivitetar for seniorar
  • Aktivitetar for menneske med nedsett funksjonsevne  

 

 

Helsehuset Glasshuset/ Dale

Ressurssenter- Aktivitesstova/ Vaksdal 

 
Alle Kr 558,-  Kr 558,-  

Sist oppdatert: 02.01.2024
Publisert: 02.01.2020