HjemNatur, kultur og fritidLokale til leigeKultursalen, skular med fleire

Kultursalen, skular med fleire

Prisar 2024

Desse gruppene betalar ikkje leige:

  • Lag og organisasjonar som driv aktivitetar for born og unge
  • Aktivitetar for seniorar
  • Aktivitetar for menneske med nedsett funksjonsevne 

Dale skule - priser pr time

  Aktivitetssal Kultursal Begge saler
Lag og org/ private 201,02 390,53 501,51
Maks pris pr dag 960,- 1.865,- 2.396,-

Kommersielle aktørar, og større arrangement som er egna til å gå med overskot betalar kr 5.418,22 pr dag. 

 

Samfunnssal, U-lokale og gymsalar
(Ikkje Dale skule)

Klasserom Fellesrom Barnehagar
Private Kr 1.641,70 Kr 142,39 Kr 698,35
Lag og organisasjonar Kr 343,42 Kr 136,- Kr 667,-

Kommersielle aktørar, og større arrangement som er egna til å gå med overskot betalar kr 5.418,22- pr dag.

Prisane gjeld pr. øving/aktivitet.

Faste leigetakarar vert fakturert pr kvartal. For å reknast som fast leigetaker må lokalet nyttast minimum 1 gong pr 14. dag over ein periode på 6 månader. Dersom lokalet ikkje nyttast nokon av dei avtala dagane, vert det ikkje gitt refusjon. 

Utleigearealet på skulane er tilgjengeleg:

  • i skuleåret
  • i skulens haustferie
  • i skulens vinterferie
  • på planleggingsdagar

Utleigearealet på skulane er ikkje tilgjengeleg i skulen sin sumarferie, juleferie og påskeferie.

Kontaktinformasjon

For leige eller andre spørsmål ta kontakt med Innbyggjarservice:


Sist oppdatert: 02.01.2024
Publisert: 01.06.2018