Bandtvang

I tillegg til den nasjonale forskrifta om bandtvang i perioden 1.april-20.august, har kommunen eiga forskrift som seier at at hundar skal haldast i band der husdyr beitar fram til og med 31. oktober. 

Sjå Vaksdal kommune si Forskrift om bandtvang for hund. 

Nasjonal forskrift for båndtvang

Hundeloven: § 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder,

b) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,

c) på og ved bestemt/ tilviste turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser,

d) i bestemt tilviste andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder,

e) i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller

f) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.


Sist oppdatert: 28.01.2021
Publisert: 26.06.2018