Turmål og friluftsområde

Sjå deira brosjyre om turområdet i Bergsdalen og Kvamsfjella her. 

Les meir om turar i Bergsdalen på heimesida her. 

www.ut.no

På tursida www.UT.no finn du meir en 10000 turforslag og rundt 1100 hytter og overnattingsstader over heile landet. Her er det mange gode forslag til turar i Vaksdal kommune. 

Vandre i historia

Er du interessert i historie, kan plassar som Skipshelleren og landskapsmusset på Straume vere noko for deg. 

Les meir om Skipshelleren og landsskapsmuseet på Strume her.

Kart

Sjå kart for å få oversikt over turforslag her. 

Friluftsområde

Vaksdal kommune er medlem i Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) som eig og driftar ei rekkje friluftsområde i kommunen. BOF har som oppgåve å sikre, tilretteleggje, informere og stå for dagleg drift av bade- og friluftsområde i heile Bergensregionen. Rådet forvaltar nærare 200 friluftsområde med eit samla areal på meir enn 23.000 dekar.

Følg lenka for informasjon om friluftsområde i Vaksdal.

Følg lenka for å kome til framsida på BOF si nettside.


Sist oppdatert: 03.08.2020
Publisert: 29.06.2018