Økonomiplan og budsjett

Handlingsplan og økonomiplan 2022 - 2025/ budsjett 2022

Trykk her for å opne handlingsplan/økonomiplan 2022-2025/ budsjett 2022

Vedteken av kommunestyret 13.12.2021

Sjå tidlegare budsjett og økonomiplanar

Trykk her for å opne handlingsprogram og økonomiplan 2021 - 2024

Budsjett 2021 

Trykk her for å opne budsjett 2021 (PDF)

Budsjettet vart vedteke av Kommunestyret 15.12.2020. 

Økonomiplan 2020-2023

Trykk her for å opne handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023

Økonomiplan 2019 - 2022

Trykk her for å opne handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022

Budsjett 2020

Trykk her for å opne budsjett for 2020 (PDF)

Budsjett 2019

Trykk her for å opne budsjett for 2019 (PDF).

Budsjett 2018

Trykk her for å opne budsjett for 2018, (PDF)


Sist oppdatert: 09.08.2022
Publisert: 29.06.2018