Økonomiplan og budsjett

Handlingsprogram og økonomiplan 2024 - 2027

Her finn du Handlingsprogram og økonomiplan for 2024 - 2027. 

Vedteke av Kommunestyret i Vaksdal 12.desember 2023.

Sjå tidlegare budsjett og økonomiplanar

Budsjettet blei vedteke i kommunestyret 13.12.2022. 

I ettertid har Vaksdal kommune fått varsel om trekk av rammetilskudd på 85 mill. på grunn av kraftinntekter.

Budsjettet må derfor justerast og behandlast på nytt i kommunestyret. Dette vil skje i løpet av 1 halvår 2023, når konsekvensane er klare.

Trykk her for å opne dokumentet budsjett 2023/ handlingsplan 2023 - 2026.

 

Trykk her for å opne handlingsplan/økonomiplan 2022-2025/ budsjett 2022

Vedteken av kommunestyret 13.12.2021

Trykk her for å opne handlingsprogram og økonomiplan 2021 - 2024

Budsjett 2021 

Trykk her for å opne budsjett 2021 (PDF)

Budsjettet vart vedteke av Kommunestyret 15.12.2020. 

Økonomiplan 2020-2023

Trykk her for å opne handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023

Økonomiplan 2019 - 2022

Trykk her for å opne handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022

Budsjett 2020

Trykk her for å opne budsjett for 2020 (PDF)

Budsjett 2019

Trykk her for å opne budsjett for 2019 (PDF).

Budsjett 2018

Trykk her for å opne budsjett for 2018, (PDF)


Sist oppdatert: 07.02.2024
Publisert: 29.06.2018