HjemPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarEigedomsskatteliste 2024 til offentleg ettersyn

Eigedomsskatteliste 2024 til offentleg ettersyn

Kommunestyret har vedteke at den generelle skattesatsen for 2024 er 7,0 promille. 

Skattesatsen er uendra frå 2023.

For bustadeigedomar, fritidseigedomar og ubygde eigedomar til bustad og fritidsføremål, er det vedteke skattesats på 3,2 promille. For næring utanom kraftverk er skattesatsen sett til 6,0 promille.

Trykk her for å lese eigedomsskattelista. (PDF)

Her kan du lese meir om eigedomsskatt.

Klagefrist er 12. april

Du kan klage på den utskrivne eigedomsskatten dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

Skriftleg klage må sendast kommunen innan 12.april 2024. den må innehalde ei nærare grunngjeving for kvifor du meiner at den fastsette taksten er feil. Klage vert avgjort av ei nemnd som kommunestyret vel.

Klagen sender du til:

Vaksdal kommune, Eigedomsskattekontoret


Sist oppdatert: 28.02.2024
Publisert: 28.02.2024