HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarForskrift om godtgjersle folkevalde til høyring

Forskrift om godtgjersle folkevalde til høyring

Kommunestyret vedtok 9.2.21, sak 6/2021  "Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjersle og velferdsgoder i Vaksdal kommune, vestland fylkeskommune".

Kommunestyret har deretter sett behov for å gjere endringar i forskrifta. Formannskapet vedtok 31.05.22, sak54/2022 å legge forskrifta med framlagde endringar til høyring. Alle som ønskjer, kan koma med høyringsuttale. Saka vil bli ferdigbehandla av kommunestyret september 2022Gjeldande forskrift og tilrådde endringar finn du i lenkene under:

Klikk her for å lese gjeldande forskrift 

Klikk her for å lese vedtekne endringar i forskrifta

 

Høyringsfristen er sett til 15.juli 2022

Uttalen må vere skriftleg og sendt innan fristen, enten via e-post til post@vaksdal.kommune.no, eller via brevpost til Vaksdal kommune, Konsul Jebsensgate16, 5722 Dalekvam.  

 


Sist oppdatert: 07.06.2022
Publisert: 07.06.2022