HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKommuneplanen sin samfunnsdel 2023 – 2035

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2023 – 2035

Planen finn du ved å trykke her

Utkastet er også å finne i Innbyggjarservice på Heradshuset og på biblioteket på Dale.

Kommuneplanen sin samfunnsdel viser korleis me vil at kommunen skal vere i 2035 og korleis me skal få det til.

Den ønska retninga for samfunnet blir løfta fram gjennom følgande satsingsområde:

• Attraktivitet og trivsel

• Barn og unge

• Næringsliv og arbeidsplassar

• Klima- og miljøvenleg utvikling

• Kommunikasjon og openheit

Kvart område inneheldt eit hovudmål med fleire delmål som fortel korleis me vil ha det, og strategiar om korleis me skal gjere det.

Kommunestyret sitt vedtak

Kommuneplanen sin samfunnsdel for Vaksdal kommune 2023-2035 vert vedtatt jf. Plan- og bygningslova § 11-15.

Kommunestyret sitt vedtak kan ikkje påklagast.

Andre dokument i saka:

- Trykk her for å lese saksframlegget med vedtak

- Trykk her for å lese medverknadsrapporten

- Trykk her for å lese kunnskapsgrunnlaget

- Trykk her for å lese innspel til forslaget samla

- Trykk her for å lese innspel til forslaget med kommentarar

- Trykk her for å lese planprogrammet


Sist oppdatert: 13.09.2023
Publisert: 13.09.2023