HjemPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarSøknad om ny Krossdalen transformatorstasjon, høyring

Søknad om ny Krossdalen transformatorstasjon, høyring

Høyring - søknad om ny Krossdalen transformatorstasjon, med tiltak i Modalen og Vaksdal kommunar. Høyringsfristen er 12. august 2024.
Publisert: 17.06.2024
Sist endra: 17.06.2024

Statsnett SF og Eviny Fornybar søkjer Norges vassdrags- og energidirektorat om konsesjon for ny Krossdalen transformatorstasjon, og å leggje om luftleidningar inn til stasjonen.

I tillegg søkjer dei om ny 420 kV Krossdalen-Steinsland og ny delstrekning 420 kV Krossdalen-Haugsvær.

Dei søkjer også om konsesjon til spenningsoppgradering til 420 kV i Steinsland kraftverk og Nygard pumpekraftverk, med tilhøyrande nettanlegg.

Interesserte kan uttale seg

Søknadane med konsekvensutgreiing er no lagt ut på høyring. 

Lag, organisasjonar og andre interesserte kan uttale seg om planane.

Høyringsfristen er 12. august 2024.

Kva omhandlar Vaksdal kommune

For Vaksdal kommune sin del, omhandlar konsesjonssøknaden etablering av nytt kaihakk på Eidslandet og å gjere tiltak på Eidslandsvegen, sjå søknaden med kartvedlegg for nærare informasjon.

De finn søknadene og informasjon om korleis de kan sende inn høyringsuttaler på nettsida til NVE: