Kontaktinformasjon

Ordføraren er oppteke av gode møte med innbyggjarar og næringsliv. Ta gjerne kontakt med ordføraren om du har noko du vil snakke om.

Mobilnummer: 970 90 060

E-post: ordforar@vaksdal.kommune.no


Sist oppdatert: 23.04.2021
Publisert: 20.12.2019