Politiske styringsdokument

Lov om kommunar og fylkeskommunar av 22.06.2018 (kommunelova) gjer mynde og ramar for det politiske arbeidet i Vaksdal kommune.

 

I Vaksdal har kommunestyret vedteke følgjande politiske styringsdokument:

 

Politisk styringssystem og delegeringsreglement

 

Reglement for kommunestyret

 

Reglement for formannskapet/ plan/ økonomiutvalet og Administrasjonsutval

 

Reglement for levekårsutvalet

 

Reglement for kontrollutval

 

Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjersle og velferdsgode

 

I tillegg har dei vedteke rettleiar for direktesending av politiske møte:

Klikk her for å lese rettleiar for direktesendingar

 

 


Sist oppdatert: 10.06.2022
Publisert: 27.03.2021