Kunstnar er valt

Utvalet sin grunngjeving:

- Prosjektet viser god forståelse for og tolkning av Kunstplanens prioriteringer, spesielt mtp. tema som lys, velkomst og glede. Skissen gir et godt førsteinntrykk og man får fort kallenavn og assosiasjoner til formen som er valgt. Prosjektet inviterer til involvering og interaksjon med mottakerne av kunsten, på flere forskjellige måter. Kunstneren har med avsatte midler fått mye ut av oppgaven i form av at det legges opp til flere måter å oppleve kunsten på; både på nært hold ute, på nært hold inne, interaktivt og statisk, i dagslys og mørke.

Produktet og teknologien som er valgt er godt egnet for prosjektet, realistisk i drift og ift. avsatt budsjett. Kunstner får pluss for å ha avsatt egen pott til samhandling med elevene og for å sikre gjennomførbarhet ved avsatte midler i reserve.

Utvalget ser potensiale i kunstverket til både å stimulere til lek og læring og bidra som stemningsskapende element.

Forslagets grunntanke om fargespill knyttet til assosiasjoner rundt favorittobjekter kan gi engasjement uten å være komplisert verken å gjennomføre eller forstå.

Forslaget framstår som barnevennlig og lekent og med stort potensiale til å bli et felles identitetsskapende referansepunkt i Dale for innbyggerne i Vaksdal kommune.

Modell

Lystest

Fotomontasje - ute

Innendørs collage

Plassering spotlight


Sist oppdatert: 12.01.2021
Publisert: 12.01.2021