Vaksenopplæring

Trykk her for å søke via vigo.no.

Trykk her for å komme til Senter for vaksenopplæring, Voss gymnas.

Rådgjevarar:

Linn Birkeland
Telefon: 56 53 23 96481 54 669
linn.birkeland@hfk.no

Ole J. Opkvitne
Telefon: 56 53 23 97/ 952 15 630
ole.jonny.opkvitne@hfk.no

(NB! Med atterhald om tilstrekkeleg antal påmeldte.)


Sist oppdatert: 05.08.2020
Publisert: 20.04.2018